Andrea Kinderman miluje naučné knihy a zdravý životní styl

Andrea Kinderman založila na sociální síti fórum Pro Chomutováky, do kterého se již zapojilo 22 tisíc lidí. Je milovníkem naučných knih a příznivkyní zdravého životního stylu.