Cyklopoutníkovi do Izraele požehnal velehradský kněz Josef Čunek

„Kéž vaše cesty, pane Oldřichu, jsou dnešním lidem bez cíle znamením, že narozením jsme se ocitli na cestě ke Stvořiteli. Anděl Rafael kéž vás provází a též přímluva poutníků – věrozvěstů Cyrila a Metoděje,“ vepsal velehradský farář Josef Čunek do cestovního deníku 73letého cyklopoutníka z Velehradu do Izraele Oldřicha Pavláta. Ten se do Izraele podle svých slov vydává s touhou projít se po cestě, po níž kráčel Kristus.