František Bečvář: Se mnou končí rod myslivců na hájovně

Pocházím od malebné vesničky Malče, z hájenky U Biskupa.