I ve sto letech hraje Anna Krausová z Teplic hry na počítači, cvičí si mozek

Anna Krasuová z Teplic se v srpnu 2019 dožila úctyhodných 100 let.