Jonáka potěšilo pozvání na radnici

Jsou mezi námi lidé, kteří toho dělají pro druhé hodně, ale o publicitu moc nestojí.