Josef František S. Král: farmář, milovník koní i lidí

Josef František Serafinský Král, který nosí biřmovací jméno po svém dědovi, se narodil 11. září 1974 v Kladně. Studoval obor Lesní inženýrství na zemědělské univerzitě v pražském Suchdole, dále na Univerzitě Karlově v Praze Institut základů vzdělanosti a Pražskou psychoterapeutickou fakultu. Od roku 2014 ženatý, s manželkou Markétou mají dvě dcery 4 a 2 roky. Roku 2016 spoluzaložil spolek Naše Berounka, který pod jeho vedením sehrál jednu z klíčových rolí záchrany cenného údolí řeky Berounky tím, že dojde k zabránění vybudování takzvaného suchého poldru, který by umožnil vznik přehrady prakticky od Roztok u Křivoklátu až po Liblín. Je předsedou spolku Tvrz Libušín, který spravuje majetek rodiny. Provozuje jezdecký oddíl pro děti a mládež. Profesně se věnuje chovu a využití chladnokrevných koní, jako předseda Komise profesní podpory chladnokrevných koní při Asociaci Svazů chovatelů koní ČR se snaží hájit jejich zájmy. Od května roku 2017 je ředitelem Farní charity Kladno.