K práci pečovatelky ji nasměroval vlastní osud

Irena Kovaříková se narodila v roce 1965. Před sametovou revolucí přivedla na svět syna s poruchou autistického spektra. Pomoc šitá na míru tehdy neexistovala. Po roce 1990 se jí s rodiči v podobné situaci povedlo prosadit otevření prvních tříd pro děti považované do té doby za nevzdělavatelné.