Miroslav Hus je strážce sbírky

Miroslav Hus je historik a numismatik Západočeského muzea v Plzni. Na starosti má jeho numismatickou sbírku.