Na misiích v Tanzanii se studentky ze Slovácka musely naučit svahilsky

Poměrně nekonvenční misii v rámci odborné praxe prožívala od února do května letošního roku v sirotčinci v Tanzanii, státě na východním pobřeží střední Afriky, dvaadvacetiletá Kateřina Vaňková z Jalubí, studentka sociální a humanitární práce na Cyrilometodějské teologické fakultě v Olomouci.