Olga Kolísková má radost ze psaní a objevování historických souvislostí

Nejen lidé z Křenovic, ale i z dalších míst Písecka znají Olgu Kolískovou z různých besed, přednášek a také z Májových slavností, kterými jsou Křenovice, kde žije, vyhlášené. Má totiž hluboký vztah k historii, ale také skvělý smysl pro humor.