Ředitelka Michaela Škeříková: Knihovna je pro mě otevřené bezpečné místo

Co pro mě znamená knihovna? Tato otázka má pro mě dva aspekty. Knihovna v obecném slova smyslu pro mě znamená otevřené, bezpečné místo, kam se mohu uchýlit, ať jsem kdekoli. Takový přístav v širém moři světa.