Soubor Impira Radky Kulhánkové sklízí úspěchy

Radka Kulhánková je učitelkou houslí na Základní umělecké škole v Děčíně.