Sylva Petrů: Němečtí ovčáci jsou moje srdcovka

Sylva Petrů je vytížená žena a dostihnout ji k rozhovoru je téměř nemožné. Její jméno v Kutné Hoře je spojené s organizací Liga na ochranu zvířat. „Jde o zájmový spolek složený z dobrovolníků, kteří ve svém volném čase a bez nároku na odměnu pomáhají zvířatům. Působíme zejména v Kutné Hoře a v Čáslavi, ale mohou se na nás obracet lidé s žádostí o pomoc i z jiných lokalit. Organizace je morálně zaštiťována Ligou na ochranu zvířat ČR, která byla založena v roce 1990,“ popsala stručně.