Vlasta Eidernová: S nemoci mé dcery se asi nikdy nesmířím

Vlasta Eidernová je iniciátorkou výstavy dívek s Rettovým syndromem v Městské síni Benešov s názvem Když jediné, co pomáhá, je láska. Také je členkou Rett community, svépomocné skupiny rodičů a přátel dívek s Rettovým syndromem. Sdružuje je snaha vzájemně si pomáhat a podporovat se, předávat si informace a zkušenosti. Poskytují také respitní odlehčující pobyty.