Zdeněk Vysoký: Zdymadlo na Střekově je unikátním dílem

Zdeněk Vysoký pracuje jedenáctým rokem jako jezný na Masarykově zdymadle v Ústí nad Labem. Vodní dílo pod hradem Střekov funguje od roku 1936. Stroje jsou původní a všechno se ovládá manuálně.