Zdravý životní styl a mateřská daly vzniknout bezobalovému obchodu

Manželé Henčlovi otevřeli ve Svitavách bezobalovou prodejnu,